kof
NEROVNOVÁŽNÁ TERMODYNAMIKA
A JEJÍ APLIKACE
logo zcu
             
 
bifurkace01Nerovnovážná termodynamika     vlna01Aplikace v chemii  
bunky01Aplikace v hydrodynamice hlenka01Aplikace v biologii  
  vlajkauk