Aplikace nerovnovážné termodynamiky v biologii
Aplikace lineární termodynamiky
Zpět na úvodní stránku
 

Úvod

 Živé organizmy jsou typickým příkladem nerovnovážného, otevřeného termodynamického systému. Jsou součástí okolního světa,
ze kterého čerpají potravu, a nemohou být od něho odděleny, aniž by přestaly existovat. Jinými slovy využívají okolní energii na udržení (a poopřípadě zvýšení) své vlastní uspořádanosti.

   Protože mnoho biochemických reakcí v živých organizmech má autokatalytický charakter, můžeme
   u živých organizmů pozorovat oscilační projevy vznikající na podobném mechanizmu jako u chemických oscilací.
  Jsou podkladem biologických rytmů - periodického opakování fyziologických dějů.
   Nejznámější jsou cirkadiánní rytmy.


   Na základě studia chemických vln lze vysvětlit některé projevy živých organizmů, jako
  například diferenciaci původně stejnocenných buněk do několika typů, jejich   samouspořádávání a vytvoření   mnohobuněčného organizmu což můžeme dobře   demonstrovat na životním cyklu jednoduchých organizmů - hlenek. Další jevy vysvětlitelné   pomocí mechanizmu chemických vln jsou vznik barevných vzorů, či srdeční arytmie.

 

Pomocí lineární nerovnovážné termodynamiky můžeme vysvětlit některé fyziologické poznatky z biologie.